e-Trgovina: nova publikacija sajta PravoIKT

e-Trgovina: nova publikacija sajta PravoIKT

Elektronska publikacija pod naslovom e-Trgovina: pravna rešenja za nove modele poslovanja, koju izdaje PravoIKT je dostupna za preuzimanje sa našeg sajta.

Nastala na osnovu originalnih stručnih radova naših saradnika objavljenih u periodu od oko godinu dana, ova zbirka tekstova na jednostavan i lako razumljiv način obrađuje aktuelne interdisciplinarne teme iz oblasti e-Trgovine.

Organizovani u tri tematske celine, tekstovi se odnose na pitanja u rasponu  od relevantnog pravnog okvira i sudske prakse u Evropskoj Uniji kao i njihovog uticaja na srpsko zakonodavstvo, preko novih sredstava i načina plaćanja na Internetu, do ekonomije deljenja i značaja poverenja za elektronsko poslovanje.

U prvu tematsku celinu pod naslovom ”e-Trgovina: uticaj prava EU na srpsko zakonodavstvo” svrstani su tekstovi koji predstavljaju uvod u pravni režim elektronske trgovine EU. Imajući u vidu da je Republika Srbija u procesu pristupanja EU, akcenat je stavljen na pravni okvir EU, i analizu usaglašenosti dva pravna sistema.

Druga celina nosi naslov ” Novi načini i sredstva plaćanja: Pejpal i Bitkoin”. Akcenat je stavljen na praktične aspekte elektronske trgovine.

Treća celina, ”Digitalno poslovanje i ekonomija deljenja” sadrži seriju tekstova o kupovini i i prodaji putem Interneta, kao i pitanja ekonomije deljenja.

Saradnici sajta PravoIKT koji su svojom stručnošću i iskustvom doprineli stvaranju ove publikacije su Adriana Minović, Duško Martić, Dušan Pavlović, Srđan Rajčević i Miloš Stojković.

Publikacija e-Trgovina: pravna rešenja za nove modele poslovanja je prvo izdanje na ovu temu i u narednom periodu će biti obogaćena novim stručnim tekstovima naših saradnika.

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

One Comment

Comments are closed.