Dan zaštite podataka o ličnosti

28.01.2014 dan zaštite podataka o ličnosti

28. januara ove godine slavimo osmi po redu međunarodni Dan zaštite podataka o ličnosti (eng. Data Protection Day, Data Privacy Day).

U sklopu proslave, državne i privatne institucije kao i nevladine organizacije i pojedinci širom sveta organizuju predavanja, seminare, okupljanja i druge aktivnosti u cilju informisanja građana o značaju zaštite privatnosti i podataka o ličnosti.

Cilj: informisanje javnosti

Probleme koji se tiču zaštite podataka o ličnosti susrećemo svakodnevno, naročito u digitalnom okruženju. I pored toga, kada su informaciono-komunikacione tehnologije u pitanju činjenica je da građani nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima i slobodama. Sa izuzetkom retkih specijalizovanih kurseva, o njima se ne uči u školi ili na fakultetu.

Proslava Dana zaštite podataka o ličnosti ima zbog toga informativni i edukativni karakter.

Cilj je informisanje građana o tome šta su podaci o ličnosti, kako ih pravo štiti, na koji način i pod kojim uslovima se mogu obrađivati… Sve u cilju pružanja mogućnosti građanima da donose informisane odluke i na taj način se efikasnije zaštite.

Značaj

Dan zaštite podataka o ličnosti je ustanovljen 2006. godine, odlukom Komiteta Ministara Saveta Evrope. Istom prilikom, 28. januar je određen kao dan proslave, zato što je na ovaj dan počelo potpisivanje Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti (Konvencija 108).

Od tada, proslava Dana zaštite podataka o ličnosti priširila se izvan Evrope.

Učestvujmo!

Zainteresovani ste za učešće u proslavi Dana zaštite podataka o ličnosti? Pridružite nam se! Evo šta možete da uradite:

  • Održite predavanje. Ako se bavite pitanjima privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, organizujte prezentaciju, ili predavanje u firmi za koju radite. Trebaju vam ideje ili resursi? Kontaktirajte nas.
  • Podelite znanje. Obavestite druge o sajtu PravoIKT! U toku 2014 godine, naša baza znanja biće proširena elektronskim knjigama, resursima za pravnike, novinare i javnost. U planu je i organizacija vebinara!
Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

Comments are closed.