AvePoint metodologija za sprovođenje studije uticaja na privatnost

AvePoint metodologija za sprovođenje studije uticaja na privatnost

uvod

U prethodnim tekstovima na temu studije uticaja na privatnost smo objasnili njihov pojam i značaj, osnovne faze njihovog sprovođenja, a pričali smo i o pojmu rizika za privatnost i načinima njegove identifikacije.

Predmet ovog teksta biće jedan od korisnih alata koji omogućava lakše i brže sprovođenje studije uticaja na privatnost. U pitanju je AvePoint metodologija, koja na sistematičan i pregledan način vodi kroz postupak evaluacije, procene i izveštavanja o potencijalnim rizicima za privatnost nekog projekta.

AvePoint metodologija

AvePoint metodologija za sprovođenje studija uticaja na privatnost (eng. Privacy Impact Assessment, PIA) je ”digitalno” tehnološko rešenje koje služi prevazilaženju problema vezanih za ”analogno” sprovođenje studija uticaja na privatnost. Dakle, umesto da se zasniva na štampanoj dokumentaciji, ovo rešenje omogućava sistematsku onlajn kolaboraciju aktera studije uticaja na privatnost i time je olakšava i ubrzava.

Ovaj vid automatizacije procesa sprovođenja studija uticaja na privatnost vodi pojednostavljenju i racionalizaciji procesa imajući za posledicu kvalitetniju identifikaciju i evaluaciju rizika, ali i potpunije raportiranje i konačno – izradu detaljnog završnog izveštaja.

prednosti metodologije

Prednosti AvePoint metodologije u korporativnom okruženju koje podrazumeva analizu kompleksnih IT projekata zasnovanih na obradi velike količine podataka o ličnosti su očigledne.

Osim detaljne analize životnog ciklusa podataka o ličnosti u okviru IT sistema ili organizacije, metodologija omogućava usklađivanje sa pravnom normama koje regulišu ovu oblast.

Druga karakteristika ove metodologije je skalabilnost, odnosno sposobnost uključivanja parametara vezanih za bezbednost informativnih sistema i testiranje njihove ranjivnosti. Ovim se stiče detaljnija slika o rizicima koji mogu ugroziti podatke o ličnosti koji se u datom sistemu obrađuju.

Konačno, olakšano pisanje završnog izveštaja predstavlja ogromnu prednost u odnosu na druge slične procedure, pošto se proces ubrzava, a izveštaji oblikuju prema jedinstvenom modelu koji olakšava njihovo analiziranje.

resursi

Resursi na kojima se zasniva AvePoint metodologija sprovođenja studije uticaja na privatnost dostupni su na sajtu ove organizacije i mogu se slobodno preuzeti.

zajednica

Na kraju, prednost AvePoint metodologije za sprovođenje studije uticaja na privatnost je postojanje foruma, odnosno aktivne zajednice profesionalaca iz ove oblasti koji razmenjuju znanja, informacije i najbolje prakse i pomažu jedni drugima u implementaciji ove metodologije.

Često, u život foruma uključeni su eksperti Međunarodne asocijacije profesionalaca u oblasti privatnosti (eng. International Association of Privacy Professionals, IAPP) koji u velikoj meri doprinost kvalitetu diskusija koje se ovde vode.

Kada su u pitanju tehnički problemi vezani za samu AvePoint tehnologiju, za to postoji poseban portal na kome se može tražiti stručna pomoć njihovog tima.

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter