EU ODR: platforma (1)

Evropska komisija pokrenula je 15-tog februara 2016. godine, novi sajt-platformu za rešavanje sporova putem Interneta. EU ODR platforma zamišljena je kao lako dostupna početna stanica i sveobuhvatan alat koji pomaže strankama u rešavanja onlajn prekograničnih potrošačkih sporova. Pristup Evropske komisije ima svojih prednosti i mana koje ćemo analizirati u nekoliko narednih tekstova. Razvoj ODR-a ODR […]

Neutralnost Interneta u EU

Neutralnost Interneta u EU: regulatorna antiteza

Evropski parlament je dana 27.10.2015 glasao za potvrdu Sporazuma, prethodno utvrđenog 30-tog juna 2015 sa Komisijom i Evropskim savetom, kojim je predviđeno ukidanje rominga do juna 2017. godine i kojim se uspostavljaju pravila koja potvrćuju neutralnost Interneta u EU.

Novi udarac sporazumu Sigurna luka

(Ne) sigurna luka – novi udarac sporazumu o transferu podataka

Mišljenje Generalnog advokata Iva Boa, u slučaju Maks Šrems protiv Komesara za zaštitu podataka zadaje novi udarac sporazumu o transferu podataka Sigurna luka. Ako, Sud pravde Evropske unije potvrdi stav Generalnog advokata i poništi Odluku EK 2000/520, kompanije i organizacije koje su se do sad oslanjale na sporazum Sigurna luka će morati da potraže alternative, bilo u obliku dodatnog zahtevanja saglasnosti, bilo u obliku obavezujućih korporativnih pravila (eng. Binding Corporate Rules) ili tipskih ugovornih klauzula (eng. Model Clauses) ili na neki novi način.

Horizont2020 i učešće Srbije

Horizont2020 i učešće Srbije

Ovaj tekst predstavlja nastavak serije na temu Horizont2020. U prethodnim tekstovima smo objasnili šta je Horizont2020, koji su prioriteti ovog programa, koje vrste H2020 projekata postoje i koje je mesto IKT u programu H2020. Ovaj tekst se osvrće na pravni osnov i oblike učešća pravnih lica iz Srbije u okviru programa H2020.

besplatni striming pod pritiskom

Gruvšark je ugašen: besplatni striming pod pritiskom

Nakon dugogodišnje i iscrpne sudske borbe sa velikim muzičkim producentskim kućama, Gruvšark je obustavio dalje pružanje usluge striminga muzike. Na sajtu Gruvšarka, od 30. aprila 2015.godine, stoji saopštenje da usled nagodbe servis prekida svoje aktivnosti, briše sve podatke koje imaju vezane za zaštićena autorska dela i predaju svu intelektualnu svojinu nad sajtom. Gruvšark – put […]

AirBnB zakon – nova faza ekonomije deljenja i njeni problemi

U prethodnom postu opisali smo kako su neke poznate kompanije, šampioni ekonomije deljenja, završile pred različitim sudovima usled tužbi predstavnika tradicionalnih profesija, koje su se osetile ugroženim nelojalnom konkurencijom.  Za očekivati je da će slični pravni sukobi da se presele i u druge jurisdikcije u kojima se nivo konkurencije približava i ugrožava ustaljene igrače na […]

eUprava - pojam i značaj

eUprava: pojam i značaj

eUprava podrazumeva upotrebu IKT-a kao instrument za postizanje dobre uprave. Pristup koji se bazira na pristupnosti i zadovoljstvu korisnika ( eng. user-centric approach) danas je dominantan kad se priča o eUpravi. U ovom tekstu dajemo pregled bitnijih definicija i trendova razvoja eUprave.

Oznake poverenja i e-trgovina

Oznake poverenja i e-trgovina

Većina studija u poslednjih 10 godina ukazuje na konstantni rast e-trgovine. Čak i u trenucima globlne finansijske krize e-trgovina je zabeležila značajan rast. Istraživanja javnog mnjenja korisnika interneta u proteklom periodu takođe ističu značaj poverenja kao ključnog faktora za rast e-trgovine. I dok e-trgovina u svim većim ekonomijama beleži rast, prekogranična e-trgovina je pokazala znatno […]

Rešavanje sporova na Pejpalu (3) – kako odgovoriti na pokrenuti postupak

Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 1 – kako da osporite transakciju Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 2 – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 3 – kako odgovoriti na pokrenuti postupak Mada Srbiji, odnosno njenim građanima, još nije omogućeno da bez problema primaju uplate na svoje Pejpal naloge, prodavcima koji planiraju da se ozbiljnije […]

Umetanje videa u sajt nije povreda autorskih prava

Sud pravde Evropske unije, presudio je 21. oktobra 2014. godine, da umetanje ili uglavljivanje videa zaštićenog autorskim pravima u sadržaj drugog sajta, nije po sebi povreda autorskih prava, čak iako je video postavljen bez dozvole autora. Ova presuda suda predstavlja nastavak intervencije Sud pravde Evropske unije u postojeće norme koje regulišu zaštitu autorskih prava odnosno […]

prijavljivanje neovlašćene aktivnosti

Rešavanje sporova na Pejpalu (2) – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti

Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 1 – kako da osporite transakciju Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 2 – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 3 – kako odgovoriti na pokrenuti postupak U prethodnom tekstu opisali smo postupak kojim korisnici Pejpala  mogu da ospore transakciju. Međutim, sporne transakcije i sporovi koji proizilaze iz njih nisu […]

Rešavanje sporova na Pejpalu (1) – kako da osporite transakciju

Pejpal (eng. PayPal) je trenutno najveća kompanija koja pruža usluge plaćanja preko interneta. Korišćenjem njenih usluga korisnici mogu da vrše transakcije bez otkrivanja finansijskih informacija kao što su brojevi kreditnih kartica ili računa banke. U iščekivanju da kompanija odobri uplate srpskim korisnicima i da na taj način olakša prodaju roba i usluga preko Interneta, potrebno je da se dodatno edukujemo o načinima funkcionisanja transakcija i o načinima rešavanja sporova kada nešto krene po zlu.

Ekonomija deljenja: e-trgovina i tradicionalne profesije u sukobu

Kompanije koje su predvodnici ”ekonomije deljenja” (eng. sharing economy) često su predmet sudskih postupaka. Ekonomija deljenja u internet eri podrazumeva ekonomski model deljenja resursa (uključujući i ljudski rad) upotrebom novih tehnologija u cilju pružanja novih usluga, proizvodnje, distribucije, razmene itd. Međutim, novine u poslovanju koje poveravaju tehnologiji menadžment korisnika i istovremeno koriste same korisnike kao radnu snagu predstavlja ozbiljan izazov za tradicionalne profesije koje se moraju prilagoditi uslovima nove konkurencije.

Računarsto u oblaku ugovori, fleksibilnost, kontrola

Računarstvo u oblaku: ugovori, fleksibilnost, kontrola

Računarstvo u oblaku, iako marketinški ističe lakoću upotrebe resursa putem interneta, skoro romantično iskazanu u simboličnom „oblaku“, iza sebe često krije kompleksnu ugovornu strukturu. U ovom tekstu pokušaćemo da ilustrujemo kompleksnost ali i fleksibilnost koja ima svoje posledice na standardizovane ugovore po pristupu na kojim se zasniva klaud u praksi.

Internet Governance Forum

IX Forum o upravljanju Internetom

Na devetom Forumu o upravljanju Internetom, održanom od 2. do 5. septembra preko tri hiljade učesnika učestvovalo je na više od sto različitih panel diskusija i drugih događaja. U centru interesovanja bile su aktuelnosti o Internetu, novi trendovi i prognoze njegovog daljeg razvoja.

Gugl se nagodio sa čelnicima EU za zaštitu konkurencije

Gugl (Google) se nagodio sa čelnicima EU za zaštitu konkurencije i na taj način okončao trogodišnju istragu oko prakse Gugl pretraživača koja se navodno protivi pravilima za zaštitu konkurencije u EU. Na taj način  Gugl je, bar privremeno, otklonio opasnost  da ga Evropska komisija kazni ogromnom novčanom kaznom (spekulisalo se o ciframa sa više od milijardu dolara). Prema postignutom dogovoru […]

Rodoljub Šabić – Nezadovoljavajuće stanje u zaštiti podataka

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije Rodoljub Šabić, izneo je u razgovoru sa Tanjugom opažanje da je stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti u Srbiji nezadovoljavajuće, naglašivši da je neophodno izgraditi sistem i obezbediti ustavom zagarantovane standarde.

Vrste rešavanja sporova na internetu – tipologija

Onlajn rešavanje sporova (ODR) je generički naziv za razne oblike rešavanja sporova upotrebom informaciono -komunikacionih tehnologija koji su uspostavljeni usled potreba u okviru različitih aktivnosti na internetu. Prirodno je da na medijumu, koji omogućava laku komunikaciju i kolaboraciju između velikog broja ljudi, dođe do velikog broja sporova raznih vrsta.  Nisu svi sporovi od tolikog značaja(prepirke […]

Rešavanje sporova na interenetu ili onlajn rešavanje sporova?

Rešavanje sporova na interenetu (eng. Online Dispute Resolution-ODR) je, bar što se tiče šire javnosti, nova ili manje poznata pojava. Da bi bliže obajsnili ovu „novotariju“ u pravnom arsenalu moraćemo da obradimo temu iz više uglova. Ovaj tekst će se baviti samo definisanjem pojma i eventualnim predlogom za srpski naziv. Definicija Šta je onlajn rešavanje […]

JURIX 2013

Juriks je indterdiciplinarna međunarodna konferencija koja se odvija jednom godišnje pod pokroviteljstvom holandske Fondacije za sisteme zasnovane na pravnom znanju (slobodan prevod, eng. Foundation for Legal Knowledge Based Systems).  Ovogodišnja konferencija, dvadesetšesta po redu, održana je u Bolonji od 11. do 13.  decembra. Nakon četvrt veka postojanja, konferencija je izabrala drevni i šarmantni Pravni fakultet […]

Računarstvo u oblacima (cloud computing): šta je i što nas treba da bude briga?

Kada u običnom razgovoru ili razgovoru povodom teksta u novinama(zbog nedavnih afera NSA) neko pokrene temu računarstva u oblacima (pomalo nezgrapan prevod) iliti klaud kompjutinga, obično čujem pitanje: šta je to klaud?  Par puta sam pokušao odgovoriti, uz redovno klimanje i odustanak od daljih pitanja sagovornika, ali se uvek nađem u dilemi koliko dug odgovor […]