Novi domeni najvišeg nivoa

Novi domeni najvišeg nivoa

Generički nazivi internet domena najvišeg nivoa (eng. gTLD) poput .com, .org i .net su poznati svakom korisniku interneta. Rastom značaja interneta u današnjem društvu raslo je interesovanje za domene ove vrste. Vremenom je došlo do „zauzimanja” većine zvučnih naziva kao što su restaurant.com, restaurant.net i slično, što je sve dovelo do potrebe za stvaranjem prostora za nove nazive ovog nivoa.

Inoveb protiv Vegenera

Inoveb protiv Vegenera

U slučaju Inoveb protiv Vegenera, Sud pravde EU analizira odnos između onlajn baza podataka i namenskih meta internet pretraživača. Kao i u predmetu Fudbal Datako protiv Sportradara, i u ovom predmetu Sud pravde Evropske unije bavio se zaštitom baza podataka pravom sui generis, koje prema odredbama člana 7. Direktive o pravnoj zaštiti baza podataka (Directive 96/9/EC), pruža pravnu zaštitu stvaraocu baze podataka.

Delfi protiv Estonije

U slučaju Delfi protiv Estonije, Evropski sud za ljudska prava analizira odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, Internet portala Delfi, za uvredljive komentare čitaoca ostavljene na sajtu. U

Bitkoin i onlajn kockanje

Bitkoin i onlajn kockanje

Bitkoin je još uvek nov fenomen u domenu finansija koji se pozicionira u oblasti igara na sreću, ali sa evidentno progresivnim tendencijama. Njegove osobine čine ga jako atraktivnim, obzirom da ima ima određene prednosti u odnosu na tradicionalne valute i instrumente finansijskih transfera. Osnovne prednosti jesu te da Bitkoin omogućava izuzetno brze i neuporedivo jeftinije transakcije nego što je to slučaj sa tradicionalnim valutama. No, upotreba Bitkoina u onlajn kockanju svakako ima svoje prednosti, ali i mane.

Visokotehnološki kriminal: krivično zakonodavstvo Srbije

Visokotehnološki kriminal: krivično zakonodavstvo Srbije

Visokotehnološki kriminal je vrsta kriminala kod kojeg su informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) objekat krivičnog dela ili sredstvo izvršenja krivičnog dela. Ta vrsta kriminala je u rapidnom porastu, a prema skorijim istraživanjima šteta od napada na globalnom nivou iznosi više od 400 milijardi dolara.