Internet domeni: rješavanje sporova

Internet domeni: Rješavanje sporova

Kako je domaće pravničko shvatanje procesa koji se odvijaju u kibernetičkom prostoru još uvijek dobrim dijelom nepoznanica, a sve to prati zanemarljiva privredna aktivnost na internetu, mogu se predvidjeti dugotrajni i iscrpljujući postupci koji ne opravdavaju samu vrijednost spora. Stoga je od značaja upoznati se sa alternativnim načinima rješavanja sporova, prije svega onih koji se odvijaju na međunarodnom nivou.

Cybersquatting i zaštita žiga

Internet domeni: Cybersquatting i zaštita žiga

Glavne karakteristike tržišta internet domena su, kako smo već naglasili, ograničen rok prava njihovog korišćenja i nadmetanje za sticanje tog prava. S obzirom da su kombinacije brojki i slova koji čine naziv međunarodnog ili nacionalnog top-level (Eng. Top-Level) domena ogroman, ali ipak ograničen skup, jasno je da sa iskorišćavanjem ovih kombinacija «borba» za registraciju željenih naziva domena biva sve oštrija i da se često poseže i za nedozvoljenim metodama.

Internet stvari - pravni problemi i dileme

Internet stvari: pravni problemi i dileme

Pitanja vezana za pravnu regulaciju Interneta stvari nisu samo raznovrsna kao i oblasti života koje dotiče, već se mogu posmatrati na nekoliko nivoa: nacionalnom, regionalnom i međunarodnom.
Na nacionalnom nivou, kvalitetna pravna regulacija Interneta stvari ima potencijal da direktno utiče na pozitivan privredni razvoj. Sa druge strane, imajući u vidu da je u pitanju globalni fenomen, međunarodna saradnja po ovom pitanju je očigledna neizbežnost.

Internet domeni - uslovi registracije u BiH

Internet domeni: uslovi registracije u BiH

U procesu registracije naziva internetskog domena, registrant i registrar stupaju u ugovorni odnos, najčešće po osnovu zaključenja tzv. Click-wrap ugovora. Međutim, uslovi pod kojima je dopuštena registracija naziva domena su definisani ugovorom koji se zaključuje između registra, bilo da je u pitanju nacionalni ili ICANN, i ovlašćenog registrara.

Internet stvari: značaj

Značaj Interneta stvari nalazi se ne samo u ogromnim uštedama i reciklaži starog hardvera, već i u dalekosežnim pozitivnim efektima koje izaziva demokratizacija učešća u stvaranju i razvoju jeftinih proizvoda i usluga u uslovima ekonomske krize.